Giorgio Armani

无描述
  • Armani 阿玛尼

    Armani 阿玛尼

    品牌简介 阿玛尼 (Armani) 既是著名奢侈品品牌乔治·阿玛尼 (Giorgio Armani) 的简称,也是整个阿玛尼帝国 (Giorgio Armani S.P.A.) 的简称。阿玛尼 (Armani) 品牌由创始人乔治·阿玛尼 (…

全部加载完成